Generali công bố đạt kỷ lục kết quả hoạt động kinh doanh 2019

Generali vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đạt mức kỷ lục 5,2 tỷ € (tăng 6,9% so với năm 2018), lợi nhuận thuần đạt 2,7 tỷ € (tăng 15,7% so với năm 2018).

Khả năng tài chính vững mạnh với biên khả năng thanh toán 224% và cổ tức 0,96 € trên mỗi cổ phần (tăng 6,7% so với năm 2018).

·         Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 chạm mốc 5,2 tỷ € (+6,9%) nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực từ tất cả các mảng kinh doanh của Tập đoàn.

·         Lợi nhuận thuần tăng mạnh, lên đến 2,7 tỷ € (+15,7%). Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh2 đạt 2,2 tỷ €. Loại trừ ảnh hưởng của 188 triệu € chi phí bất thường cho nghiệp vụ quản lý nợ liên quan đến việc mua lại công cụ nợ thứ cấp, lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt mức 2,4 tỷ € (+6,6%).

·         Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13,6 tỷ € (+19,6%) – mức cao nhất thị trường. Dự phòng kỹ thuật đạt 369,4 tỷ € (+7,6%). Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới rất cao, đạt 3,89% (-0,49 điểm phần trăm)

·         Ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí thuần tăng đến 21,5 tỷ € (+3,9%). Tỷ lệ kết hợp đạt mức tốt nhất thị trường – chỉ 92,6% (so với 93% năm 2018)

·         Nhờ vào xu hướng tích cực ở mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm gộp lên đến 69,8 tỷ € (+4,3%), bao gồm 15,2 tỷ € từ các sản phẩm hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị cho xã hội và môi trường.

·         Lợi nhuận từ hoạt động quản lý tài sản đầu tư tăng lên mức 280 triệu € (+19%)

·         Khả năng tài chính vững vàng với biên khả năng thanh toán 224% (so với 217% năm 2018)

·         Cổ tức được đề xuất chi trả ở mức 0,96 € trên mỗi cổ phần, tăng 6,7% so với năm 2018 (0,90 €)

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Philippe Donnet khẳng định: “Generali đã hoàn thành năm 2019 với nhiều thành tựu tuyệt vời: Kết quả kinh doanh cao kỷ lục và khả năng tài chính vững mạnh đã giúp Generali củng cố vị thế là tập đoàn dẫn đầu ngành bảo hiểm trên toàn cầu. Đây là minh chứng cho việc chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc hoàn thành mục tiêu của kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’. Việc thực hiện nghiêm ngặt các chiến lược đề ra đã giúp tăng trưởng lợi nhuận ở tất cả các mảng kinh doanh cũng như đa dạng hóa nguồn lợi nhuận, với Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt mức ấn tượng và Tỷ lệ kết hợp tốt nhất thị trường.

Trong bối cảnh thị trường vĩ mô có nhiều thách thức, những thành tựu này là kết quả của sự đóng góp của toàn thể các cá nhân liên quan – nhân viên, đại lý, đối tác của Generali – những người đã cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu của Generali trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng.

Chúng tôi ưu tiên thực hiện thúc đẩy tăng trưởng của Tập đoàn gắn liền với cam kết lâu dài về tính bền vững. Chúng tôi có mục tiêu cụ thể và rõ ràng liên quan đến bảo vệ môi trường – gồm những tác động trực tiếp đến môi trường, sản phẩm và các khoản đầu tư, phúc lợi cho nhân viên, cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động cũng như những tiêu chuẩn cao nhất cho việc quản trị.

Thành tựu năm 2019 và những tiến triển trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’ là nền tảng vững chắc giúp chúng tôi ứng phó với những biến động do bùng nổ dịch bệnh COVID-19 gây ra trên toàn cầu. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe và lợi ích của toàn thể nhân viên trong khi vẫn đảm bảo tính liên tục của các hoạt động kinh doanh cũng như tiếp tục cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất.