Danh sách đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được cập nhật thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cập nhật danh sách các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam. Nếu so với danh sách được công bố vào tháng 2/2023, sau hơn một năm, số lượng các đơn vị liên kết để tổ chức thi đã tăng từ 23 đơn vị lên thành 87 đơn vị với hàng loạt địa điểm thi mới.

chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cập nhật danh sách các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam nhằm giúp người dân có thông tin chính thống về các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ được cấp phép ở Việt Nam đối với từng loại chứng chỉ.

Mọi thí sinh, phụ huynh cần biết và nắm rõ những đơn vị uy tín được phép tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra. Dưới đây là danh sách danh sách gồm 87 đơn vị, tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được cấp gồm Tiếng Anh (Aptis ESOL, KET, PET, FCE, IELTS, Linguaskill, PEIC, TOEIC…), Tiếng Đức (DSD, OSD Zertifikat), Tiếng Hàn (TOPIK), Tiếng Nhật (JLPT, NAT-TEST, TOPJ), Tiếng Trung (HSK Examination Score Report), Tiếng Pháp (DELF – DALF), tiếng Hoa (TOCFL)…