Đại học Cambridge mở kho giáo trình trực tuyến miễn phí

Thông tin đăng tải trên trang web của Đại học Cambridge (Anh) cho biết, trong thời điểm dịch Covid-19, Nhà xuất bản Đại học Cambridge sẽ cung cấp nguồn giáo trình đại học miễn phí, kho giáo trình trực tuyến này sẽ mở đến cuối tháng 5/2020. 

Hơn 700 giáo trình đã xuất bản thuộc Nhà xuất bản Đại học Cambridge bao gồm nhiều lĩnh vực như: Toán học, Vật lý, Kỹ thuật, Khoa học trái đất, Khoa học xã hội và nhân văn… đều cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai truy cập theo link: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks

Đại học Cambridge vốn chỉ hỗ trợ đối với sinh viên của trường thông qua việc cung cấp một tài khoản online tại thư viện, để sinh viên có thể tham khảo tài liệu và giáo trình. Một số giáo trình của đại học này cũng chỉ cho phép sinh viên của trường được xem chứ không thể tải về. Những sinh viên ngoài đại học Cambridge, muốn sở hữu giáo trình của trường phải mua với giá rất cao và hiếm.

Việc mở kho giáo trình trực tuyến miễn phí sẽ giúp sinh viên nhiều nơi, kể cả sinh viên Việt Nam, có cơ hội tiếp cận với nguồn giáo trình đắt đỏ và phát hành với số lượng có giới hạn này.