CapitaLand lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông năm 2019 tăng 21,2%

Ngày 27/2, CapitaLand ghi nhận lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số (PATMI) đạt 2.135,9 triệu đô la Singapore trong năm 2019, cao hơn 21,2% so với mức 1.762,5 triệu của năm 2018. Lợi nhuận hoạt động thuần sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số (Operating PATMI) đạt mức 1.057,2 triệu đô la Singapore, mức cao kỷ lục của tập đoàn. Hoạt động kinh doanh của Ascendas-Singbridge (ASB), các thương vụ mua lại trong năm 2018 và nhiều dự án mới được khai trương trong năm 2019 đã giúp tập đoàn đạt được những kỷ lục trên. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROE) cả năm tăng từ 9,3% lên 10,0% so với năm 2018 và là tỷ suất hai chữ số đầu tiên của tập đoàn trong gần 10 năm qua.

Tính riêng quý IV/2019, lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số đạt 926,6 triệu đô la Singapore, cao hơn 94,8% so với cùng kỳ năm 2018. Có được đà tăng trưởng này là nhờ vào hiệu suất kinh doanh tốt hơn, lợi nhuận cao hơn từ các hoạt động tái đầu tư và định giá tài sản. Lợi nhuận hoạt động thuần sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số tăng 95,7% đạt mức 418,3 triệu đô la Singapore, chủ yếu nhờ vào hoạt động kinh doanh của ASB và tăng trưởng doanh thu định kỳ từ các dự án đầu tư ở Singapore và Trung Quốc.

Doanh thu trong quý IV/2019 tăng 46,3% đạt 2.375,9 triệu đô la Singapore, phần lớn nhờ vào thương vụ sáp nhập của ASB và khai trương Raffles City Trùng Khánh, cũng như hoạt động kinh doanh sôi động tại các trung tâm thương mại ở Singapore và Trung Quốc và mảng dịch vụ lưu trú tại Hoa Kỳ. Mảng nhà ở đóng góp vào dòng lợi nhuận của quý này đến từ các dự án Raffles City ở Trùng Khánh, Vermont Hills ở Bắc Kinh và Parc Botanica ở Thành Đô (Trung Quốc), và Marine Blue ở Singapore.

Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế và lãi (EBIT) của tập đoàn đạt 5.067,6 triệu đô la Singapore, tăng 22,3% so với 4.145,0 triệu của năm 2018. Singapore và Trung Quốc vẫn là những thị trường trọng điểm, chiếm 83,7% tổng lợi nhuận trước thuế và lãi của năm.

Mặc dù đạt được kết quả tài chính tích cực, Hội đồng quản trị tập đoàn vẫn quyết định đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phần, tương ứng 12 cent Singapore/cổ phần cho năm 2019, không thay đổi so với năm 2018. Phương án này sẽ giúp tập đoàn duy trì khả năng phục hồi trước tình hình dịch COVID-19.