BSA vận động doanh nghiệp không dùng phần mềm lậu

Ngày 22-10, Liên minh phần mềm (BSA) cho biết các công ty được nhắm đến thuộc các lĩnh vực kinh doanh như sản xuất, xây dựng, ngân hàng và tài chính, kĩ thuật, kiến trúc, truyền thông, thiết kế, công nghệ thông tin và y tế.

Chiến dịch này gồm hai hoạt động cơ bản là hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra việc tuân thủ dùng phần mềm có bản quyền của các doanh nghiệp và cung cấp “Công cụ ước tính rủi ro cho CEO” miễn phí, giúp lãnh đạo các công ty có thể xác định mức phạt mà họ phải đối mặt nếu không kiểm soát tốt việc sử dụng phần mềm bất hợp pháp.

Theo BSA, tỉ lệ phần mềm không bản quyền trên tổng số phần mềm được sử dụng ở Việt Nam theo khảo sát mới nhất vào năm 2017 là 74%, giảm nhẹ so với mức 78% vào năm 2015. Đây là xu hướng tích cực nhưng vẫn còn rất cao so với trung bình thế giới và với các nước lân cận. Ví dụ, tỷ lệ này tại Thái Lan là 67% và Trung Quốc là 60%.

Hồi tháng 3 đến tháng 9/2019, BSA cũng đã tổ chức một chiến dịch tại Việt Nam, tiếp cận 1.358 công ty chấp nhận chuyển sang dùng phần mềm bản quyền, tức tỉ lệ chuyển đổi chỉ 22% của 6.278 công ty dùng phần mềm lậu