boeing-nhan-dinh-doi-bay-khu-vuc-dong-nam-a-se-tang-gan-bon-lan-vao-nam-2042 (2)

Boeing nhận định Đội bay khu vực Đông Nam Á sẽ tăng gần bốn lần 2