Bộ Xây dựng cho phép xây căn hộ chung cư 25m2

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BXD cho phép xây căn hộ chung cư 25 m2, được xem là thông tin tích cực trên thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay, do đây là loại sản phẩm xã hội đáp ứng nhu cầu thực của một bộ phận cư dân thành phố, nhất là đối với những người lao động nghèo.

Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25 m2 đối với dự án nhà ở thương mại, nhưng phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

Trong đó, Căn hộ phải có tối thiểu 1 phòng ở và 1 khu vệ sinh; được chiếu sáng tự nhiên, nếu có từ 2 phòng ở trở lên thì cho phép 1 phòng không có chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9 m2 , thông thoáng và được chiếu sáng tự nhiên.

Đây là nội dung chính của Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD) vừa được Bộ Xây dựng ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các dự án nhà ở thương mại sẽ được xây dựng căn hộ có diện tích tối thiểu là 25 m2 kể từ 1/7/2020.

Theo Bộ Xây dựng, việc cho phép xây dựng căn hộ 25 m2, là căn cứ theo tình hình thực tiễn. Dựa trên kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được công bố thì trong số gần 27 triệu hộ trên cả nước, có 11% là hộ độc thân, tương đương với khoảng gần 3 triệu hộ và có 18,6% hộ gia đình 2 người, tương đương với khoảng gần 5 triệu hộ.

Như vậy, việc Bộ Xây dựng cho phép xây những căn hộ chung cư ở dự án thương mại có diện tích tối thiểu 25 m2, là nhìn thấy nhu cầu thực tế của người dân. Hiện nay, tại những thành phố lớn, đa số người nhập cư là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, sinh viên, công nhân lao động và người nhập cư là rất lớn.

Bên cạnh đó, căn hộ 25 m2 sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu căn hộ của thị trường nhà ở thời gian tới. Phân khúc này cũng tạo điều kiện cho những hộ gia đình ít người và những người có mức thu nhập hạn chế. Thực tế cho thấy, đại đa số dân nhập cư sống trong những phòng lụp xụp, có diện tích khoảng 10-15 m2. Có những khu vực điều kiện sống rất tệ… Do đó, việc có một lượng căn hộ 25 m2 trong dự án chung cư thương mại, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để những người này có nhà.