BIDV triển khai gói hỗ trợ lãi suất

Hạn mức hỗ trợ lãi suất dự kiến năm 2022 cho BIDV theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước là 1.060 tỷ đồng.

Cụ thể, mức hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 2% một năm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn hỗ trợ lãi suất là từ ngày khoản vay được BIDV chấp thuận hỗ trợ lãi suất đến ngày 31/12/2023.

Khoản vay có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành theo quy định tại Nghị định số 31 của Chính phủ như hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin, xây dựng nhà ở xã hội…

BIDV triển khai gói hỗ trợ lãi suất
BIDV tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 31 và Thông tư số 03 về hỗ trợ lãi suất. Ảnh: BIDV

Để kịp thời triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất, BIDV đã xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất. Bên cạnh đó, ngân hàng tổ chức tập huấn hướng dẫn cán bộ trong toàn hệ thống về quy định hỗ trợ lãi suất, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai bảo đảm thực hiện theo quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, nhà băng này cũng tập trung nguồn lực để xây dựng và vận hành chương trình quản lý khoản vay hỗ trợ lãi suất, giúp tính toán, thực hiện hỗ trợ lãi suất được minh bạch, góp phần tiết kiệm thời gian tác nghiệp. BIDV cũng đã công bố thông tin về chương trình hỗ trợ lãi suất đến khách hàng, đồng thời chủ động tiếp cận, tư vấn và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay hỗ trợ lãi suất.

BIDV triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2
Một chi nhánh giao dịch của BIDV. Ảnh: BIDV

BIDV cho biết, chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách Nhà nước có ý nghĩa lớn đối với sự phục hồi và phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Do đó, ngân hàng yêu cầu các đơn vị trong hệ thống phối hợp chặt chẽ để kịp thời triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định, đối tượng, mục đích và an toàn.

Bên cạnh đó, nhà băng cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất và công tác truyền thông đến khách hàng, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.