AstraZeneca đủ điều kiện kinh doanh dược tại Việt Nam

Ngày 14-12 vừa qua,  công ty AstraZeneca Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược từ Bộ Y tế và được phép thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu dược tại Việt Nam.

Theo đại diện AstraZeneca Việt Nam cho biết, công ty cũng được Bộ Y tế cho phép thực hiện các hoạt động giám sát nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Công ty đặt mục tiêu tiến hành thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, và góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước.

Với sự hỗ trợ từ Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam, bộ phận Nghiên cứu và Phát triển toàn cầu của AstraZeneca luôn dẫn đầu về thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam trong 5 năm qua với mạng lưới hơn 130 đơn vị nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng rộng khắp cả nước.

*

Có mặt tại Việt Nam suốt 25 năm qua, AstraZeneca đã đồng hành cùng các nỗ lực của Bộ Y tế để góp phần cải thiện sức khỏe cho người dân trên khắp đất nước. Với giấy phép vừa được cấp, AstraZeneca sẽ tạo ra hơn 500 việc làm trình độ cao trong lĩnh vực khoa học y sinh, dược phẩm và quản trị doanh nghiệp, từ đó mang đến cho nhân tài trong nước nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và tham gia vào hệ thống AstraZeneca toàn cầu.

Vào giữa năm nay, AstraZeneca đã công bố khoản đầu tư 5 nghìn tỷ đồng (tương đương 220 triệu đô la Mỹ, giai đoạn 2020-2024) tại Việt Nam. Với khoản đầu tư này, AstraZeneca sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong nước, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình hợp tác đào tạo và nâng cao năng lực của cán bộ y tế ở tuyến cơ sở, tăng cường khả năng chẩn đoán sớm và điều trị phù hợp cho bệnh nhân.