AIA Việt Nam đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ chống dịch COVID-19

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) vừa trao tặng séc hỗ trợ tài chính, ủng hộ cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

AIA Việt Nam trao tặng hỗ trợ 2 tỷ đồng tiền mặt
Đại diện AIA Việt Nam trao tặng séc gói hỗ trợ tài chính với tổng giá trị 25 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Gói hỗ trợ này có tổng trị giá lên tới 25 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng sẽ được AIA Việt Nam chuyển khoản trực tiếp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dùng để mua trang thiết bị y tế thiết yếu nhằm giúp các y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu có thêm đồ dùng cần thiết trong hoạt động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Với 23 tỷ đồng còn lại sẽ được công ty bảo hiểm này dành thực hiện Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt áp dụng cho tất cả các y bác sĩ và nhân viên y tế hiện đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế được Bộ Y tế chỉ định chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Chương trình hỗ trợ tài chính cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế sẽ được thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2020, hoặc khi tổng số tiền hỗ trợ chi trả cho các y bác sĩ và nhân viên y tế đã đạt 23 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về Chương trình hỗ trợ tài chính này và cách thức đăng ký nhận các khoản hỗ trợ được công ty đăng tải tại website: https://www.aia.com.vn/vi/COVID-19/Bao-ve-dac-biet.html