Agribank giảm phí giao dịch liên ngân hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa cho biết tiếp tục giảm phí dịch vụ thanh toán đối với tất cả các giao dịch thanh toán liên ngân hàng để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong giai đoạn bị ảnh hưởng dịch COVID -19.

Agribank tiếp tục giảm phí dịch vụ giao dịch liên ngân hàng

Cụ thể, Agribank sẽ giảm các khoản phí dịch vụ thanh toán liên ngân hàng qua các kênh: thanh toán song phương, thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Đây là lần giảm phí thứ 3 liên tiếp trong năm 2020 của Agribank. 
Trước đó, để hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19, Agribank cũng đã thực hiện miễn, giảm phí đối với các giao dịch thanh toán qua Napas; thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; tăng mức hỗ trợ giảm lãi suất đối với gói tín dụng 100.000 tỷ đồng từ 1%/năm lên đến 2,5%/năm.